Bejegyzés kép

A magyarok soha nem vesztették szem elől a küldetésüket – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Budapesten, a Mathias Corvinus Collegium évnyitóján.

Beszédében a kormányfő kijelentette: az a tény, hogy a 21. század Ázsia százada lesz, „egyáltalán nem ördögtől való”, ugyanakkor „lelkileg megviseli a szellemi elsőségére oly büszke Európát”, illetve a világ gazdasági és katonai vezetéséhez szokott Egyesült Államokat is.

 

Úgy vélekedett: amögött, hogy 400 évig a Nyugat járt a világ előtt, mindvégig ott volt a Nyugat kivételesség- és küldetéstudata is, amely inspirációt és önbizalmat adott neki. Azonban – folytatta – valami megváltozott a 21. század elejére, mára súlyos kihívások érik a nyugati civilizációt.

Ide sorolta, hogy Amerikában a woke-nak nevezett neomarxizmus veszi át a gondolat- és gondolkodásformáló intézmények irányítását, Európában pedig most egy muszlim demográfiai, politikai és gazdasági dagályt, áradatot indítottak el, új helyzetet teremtve Franciaországban, Olaszországban, Hollandiában, Belgiumban, Németországban és Ausztriában.

Orbán Viktor megjegyezte:

a Nyugat „a nagy víz egyik partján” sem képes adekvát politikai válaszokat adni ezekre a problémákra.

Mi, közép-európaiak röviden úgy véljük, hogy a Nyugat fokozatosan elveszítette a hitét a saját küldetésében” – fogalmazott.

Úgy folytatta: a Nyugat nem keres többé értelmet a saját történelmében, inkább arról beszél, hogy az nemsokára véget ér, egyes időszakokat átértelmez vagy kitöröl, egyenesen szégyell, kiiktatandónak ítél, és közben semmit sem tud a helyébe állítani. Hozzátette: akik pedig nem bénultak, hanem nagyon is aktívak, azok olyan „dekonstruktív, szétbontó erők”, amelyek „jobb lenne talán, ha bénultak lennének”.

Felidézte Karl Popper a nyílt társadalom ideológiáját megalapozó művének azon megállapítását, miszerint aki saját nemzetének vagy politikai közösségének különleges értéket és történelmi küldetést tulajdonít, az a nyílt társadalom ellensége és valójában zsarnokságot épít.

A nyílt társadalom koncepciója megfosztotta a Nyugatot saját értékeibe vetett hitétől

Ez a nézet a II. világháború utáni nyugati gondolkodás talán legnagyobb hatású és leginkább romboló hatású megállapítása – mondta, jelezve: a nyílt társadalom koncepciója ugyanis megfosztotta a Nyugatot saját értékeibe és történelmi küldetésébe vetett hitétől, és ezzel most „a muszlim dagály”, illetve Ázsia felemelkedésének idején meggátolja a Nyugatot, hogy saját küldetését állítsa szembe a felemelkedő szellemi és politikai erőközpontokkal.

A kormányfő arra hívta fel a figyelmet:

a közép-európaiak úgy gondolják, hogy küldetés nélkül kudarcra vannak ítélve.

Aki elveszíti a hitét a saját kiválóságában és küldetésében, az elveszíti az inspirációt, a jobbra törekvés motivációját is, és végül eljelentéktelenedik” – fogalmazott.

Kiemelte: a magyarok feladata korábban az volt, hogy szervezzék a Kárpát-medencét és biztosítsák az itt élő népek együttélését és gyarapodását. „Sok száz éven át a független Kárpát-medence védelme jelentette a mi küldetésünket és hivatásunkat”, az, hogy „ne engedjük, hogy beillesszenek bennünket” a német vagy az ottomán világ politikai, kulturális és állami kereteibe – mondta.

A kormányfő felidézte: a tatár betörések, a muzulmán világ előretörése a középkorban, a náci megszállás, a szovjet megszállás és a kommunista évtizedek keresztényellenes jellege összekapcsolta a Kárpát-medence és a kereszténység védelmét egy nagy nemzeti, közép-európai, sőt európai jelentőségű hivatássá.

Megjegyezte: hasonló folyamatok játszódtak le a lengyel világban és a Balkán területein is, ott is olyan népek élnek, amelyek tudnak válaszolni arra a kérdésre, hogy mi a nemzeti küldetésük és hivatásuk.

Kitért arra:

a kereszténység két dologból áll, a hitből és a hit által inspirálódott és létrehozott létformákból.

Hitbéli kérdésekben a kormányok nem illetékesek, ezért amikor kereszténységről és kereszténydemokráciáról beszélnek, akkor azokat a létformákat értik, amelyek kinőttek a keresztény hit által átitatott társadalmakból – mondta.

Hangsúlyozta: mindez összességében egy, a nyugatitól eltérő életfelfogást, nemzeti önérzetet eredményezett Közép-Európában. Amikor genderről, migrációról, nemzeti szuverenitásról, „Brüsszel veszélyes birodalmi hajlamairól” beszélget a nyugat-európai országok vezetőivel, ők úgy értelmezik a vitákat és a véleménykülönbségeket, mint fejlődésbeli fáziskéséseket – mondta a miniszterelnök.

Kifejtette: ők úgy hiszik, hogy „mi egyszerűen csak hátrébb tartunk, de majd biztosan felfejlődünk hozzájuk”. Nem értik, hogy valójában egy mély kulturális, geopolitikai és filozófiai különbségről van szó – tette hozzá.

A közösség, a nemzet minden tagjának munkája összeadódik

Közölte: Közép-Európában a közösség, a nemzet minden tagjának munkája és személyes teljesítménye összeadódik „a küldetésünk teljesítésének nagy közös erőfeszítésében”. Ezért van az, hogy minden magyar polgár önérzetesen büszke, tisztában van saját élete és munkája fontosságával – fűzte hozzá, megjegyezve: a küldetésre épülő életfelfogás elsősorban nem ész, hanem szív kérdése.

Orbán Viktor szavai szerint a magyar ember hajlamos úgy tekinteni a munkájára, mint saját személyes hivatásra, amelyen az élete múlik, és ez „von bennünket rejtélyes módon össze egy közös sorsba”. Ebből fakad az a szinte végtelen önérzet, hogy a magyar ember a legjelentéktelenebb szellemi vitákba is beleáll, és „Magyarországon szinte mindenki politikus” – fogalmazott.

Úgy látja, a szellemi emberek feladata errefelé az, hogy megértsék ezt a küldetést, a közéleti kérdésekben reflektáljanak rá, a küldetés idővel mindig változó formáit és bővülő tartalmát megragadják, leírják és felkínálják a nemzet azon polgárainak, akik más természetű, nem szellemi hivatást űznek.

Ezért a hallgatóknak „a Jóistentől kapott kiemelkedő szellemi adottságaik okán” minősített felelősségük van a magyarok jövőjéért – mondta a kormányfő.

Orbán Balázs: Négyzetre emeljük a tehetséget

Orbán Balázs kuratóriumi elnök olyan nemzeti intézménynek nevezte a 25 éve működő Mathias Corvinus Collegiumot (MCC), amely „négyzetre emeli a tehetségeket”.

Az intézmény évnyitó ünnepségén Orbán Balázs azt mondta: a magyarok sokszor sportot űznek abból, hogy nem értenek egyet egymással, de vannak olyan témák – mint például az oktatás – amelyek túlmutatnak a napi küzdelmeken.

Klebelsberg Kuno két világháború közötti vallás- és közoktatásügyi minisztert idézve a kuratóriumi elnök, a Miniszterelnökség államtitkára kijelentette: a magyarokat nem a kard, hanem a szellem tudja megmenteni.

Orbán Balázs megemlítette: a 25 éve működő MCC az egész Kárpát-medencében támogatja 10 éves kortól egyetemi tanulmányaik végéig a kiválasztott diákokat, ezzel szolgálva a magyarságot, a magyar fiatalok felemelkedését. Célnak nevezte, hogy az egyéni tehetség és siker kéz a kézben járjon a közösségivel.

Hangsúlyozta:

a Kárpát-medencében született 35 magyar nemzedék közül kevés előtt álltak olyan jó kilátások, mint napjaink fiataljai előtt,

mivel az ország szabad és független, adott a lehetőség a tehetség kibontakozására, a társadalom meritokratikus, a határok nyitottak, így bárhonnan haza lehet hozni ötleteket, emellett egyértelműen látszik az egyén és a közösség sikerének összekapcsolódása.

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója örömének adott hangot, hogy a kormányzat elkötelezett a kollégium törekvései mellett. Azt mondta: ebben a tanévben 23 helyszínen kezdik meg a nagyon sok jelentkezőből kiválasztott 3500 fiatal hagyományos oktatási kereteken túlmutató fejlesztését.

Hozzátette: céljuk, hogy képzőhelyeik számát 35-re, diákjaikét 10 ezerre emeljék, és a tavalyihoz hasonlóan az idei tanévben is mintegy száz külföldi vendégoktatót, előadót hívjanak meg.

Niall Ferguson brit történész az akadémiai szabadság és a szabad gondolkodás fontosságára hívta fel a figyelmet,

kiemelve, ezekre az értékekre nem csupán autoriter államokban leselkedik veszély, hanem olyan országokban is, amelyek a szabadság zászlóvivőjeként tekintenek magukra.

Példaként hozta fel, hogy az Egyesült Államokban egyre gyakrabban lépnek fel a hallgatók az övéktől eltérő gondolatokat valló, hangoztató diáktársaik, oktatóik ellen, így egyre nehezebb gondolkodni merni egyes tudományos intézményekben.

Niall Ferguson mindenkit arra kért: ne engedje, hogy a magyar elme ugyanerre a sorsra jusson. Orbán Viktor miniszterelnök az MCC évnyitón azt hangsúlyozta, a magyarok soha nem vesztették szem elől történelmi küldetésüket.

A cikk a hirado.hu-n olvasható.

https://hirado.hu/belfold/cikk/2021/09/09/elo-orban-viktor-beszede-a-mathias-corvinus-collegium-evnyitojan

Következő
Jakab Péter testőrei megtámadtak és a földre tepertek egy járókelőt – videó