Bejegyzés kép

Húsvét a keresztény világ legfontosabb ünnepe.

Jézus Krisztus kereszthalála, majd feltámadása mindenkit reménnyel tölt el. Reménnyel, hogy minden szenvedésnek, küzdelemnek meg van az oka, az értelme.

Ezekben a napokban újra és újra megmérettetnek az olyan fogalmak, mint a születés és élet, szenvedés és halál. Hisz a Húsvét nem csupán a csendes elmélkedés a böjt és a bűnbánat ideje, hanem a megújulásé a reményé és az örömé is.

Jézus példája megmutatta, hogy nincs az a világi hatalom, amely el tudná pusztítani az Isten kegyelmébe és az emberi jóságba vetett hitet.

Ez a hit adhat erőt a mindennapokhoz. Azokhoz a mindennapokhoz, amelyek most nem könnyűek így a covid után és a szomszédunkban dúló háború idején. Reményem van azonban abban, hogy jóra fordulnak a dolgok. Mikor is gondolnám ezt, ha nem épp Húsvét idején?

Húsvét üzenete így szólít meg minden embert a nehéz időkben is: ne félj! Jézus él! Jézus feltámadott.

Húsvét ünnepén évek, évtizedek, nemzedékek óta éljük át ugyanazt a misztériumot: kegyelem és áldás, szépség és öröm, ismétlődő szokások, ismerős ételek a terített asztalon, rokonok az asztal körül.

Ezekhez kívánok áldott és kegyelemmel teljes húsvéti ünnepeket!

Gelencsér Attila

Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője

Következő
Finnország már biztosan tagja a világ legerősebb katonai szövetségének